Випереджаючи час

Інформаційна безпека

Інформаційна безпека

Інформаційні технології з орієнтацією на захист ресурсів та інформації здатні не тільки підвищити ефективність управління бізнесом, а й забезпечити комфортні та безпечні умови для роботи людей і бізнесу, при одночасному зниженні експлуатаційних витрат.

Збільшення обсягів обміну інформацією тягне за собою зростання ризиків порушення інформаційної безпеки. Однак це не причина, щоб відмовитися від зворотного зв'язку з діловими партнерами і зовнішнім світом. Ризики розкрадання або знищення даних можна запобігти, збудувавши ефективну систему захисту корпоративних ресурсів від різних зовнішніх і внутрішніх загроз.

Послуги та рішення щодо забезпечення інформаційної безпеки

Компанія ДНІПРО-Техноцентр пропонує ряд рішень, що сприяють реалізації необхідної політики в області захисту інформаційних ресурсів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз і зловмисних дій.

Маючи багатий досвід вирішення завдань зі створення корпоративних інфраструктур і забезпечення їх інформаційної безпеки як на локальному, так і стратегічному рівнях, для створення максимально надійної системи захисту інформації Замовника, ми пропонуємо наступні рішення і послуги:

Аудит (специфічний для організації, її потреб і ситуації);
Подальший аналіз існуючих в компанії заходів Інформаційної Безпеки (або наслідків їх відсутності);
Оцінку поточної сукупної ситуації з Мережею і Технічної Інфраструктурою, де обробляється Інформаційні Активи;
Аналіз Організаційних Бізнес-Процесів;
Аналіз IT Процесів, які мають до цього відношення;
Планування і впровадження конкретних захисних Рішень з метою отримати більш ефективну Систему Захисту Інформації Замовника, яка буде повністю відповідати потребам Бізнесу по Захисту його Інформаційних Ресурсів:
Вироблення документованої і затвердженої ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Для забезпечення надійного захисту корпоративних інформаційних ресурсів компанія ДНІПРО-Техноцентр пропонує комплексні рішення, що поєднують технічні та організаційно-управлінські засоби забезпечення Інформаційної Безпеки, здатні захистити компоненти корпоративної інформаційної системи від більшої частини загроз.

При побудові ефективної системи Інформаційної Безпеки компанія ми використовуємо економічно обгрунтований підхід, який в рівній мірі враховує специфіку Бізнес-Процесів компанії Замовника і її плани щодо подальшого розвитку інформаційних технологій. Даний принцип не тільки гарантує створення системи інформаційної безпеки максимально відповідає потребам бізнесу, але і дозволяє істотно знизити витрати на її впровадження, подальше утримання та розвиток.

Найбільш важливі етапи:

Аудит ІБ - неупереджений погляд зі сторони

Система інформаційної безпеки підприємства повинна бути надійним заслоном несанкціонованого доступу до будь-якої інформації. Виявити «слабкі» сторони захисту безпеки і запропонувати заходи по їх усуненню допомагає незалежна експертна оцінка. Загроза може бути як ззовні, так і зсередини, з боку власних працівників

Аудит інформаційної безпеки і наступні за ним супутні заходи і кроки - це незалежне дослідження і аналіз Інформаційної Безпеки, що дозволяють виявити ступінь уразливості існуючих систем Замовника, а також включає в себе оцінку ефективності застосовуваних на підприємстві засобів і заходів захисту інформації.

Таким чином, отримуючи об'єктивні відомості про рівні захисту інформації підприємства та рекомендації щодо реалізації необхідних організаційних заходів та використання програмно-технічних засобів, Замовник має можливість підвищити надійність і ефективність системи Інформаційної Безпеки, а також досягти максимального економічного ефекту від інвестицій в її створення та розвиток.

Політика ІБ - формування та затвердження

Високий рівень Інформаційної Безпеки може бути досягнутий тільки в разі реалізації комплексного підходу, який передбачає використання програмно-технічних засобів разом з реалізацією організаційних заходів, які грають в забезпеченні захисту інформації головну роль.

Компанія ДНІПРО-Техноцентр надає допомогу Замовнику в розробці Політики Інформаційної Безпеки компанії. При формуванні Політики ІБ будуть максимально враховані основні Бізнес Процеси Замовника і прийняті в компанії Замовника корпоративні принципи обробки і забезпечення захисту інформації. Елемент Інформаційної Безпеки буде врахований усіма - від HR до керівництва

Це дозволить не тільки виробити і документально сформулювати принципи і положення, які повинні строго виконуватися і сприяти зменшенню Інформаційних Ризиків до прийнятної величини і зможуть бути позитивно сприймаються і виконуються співробітниками, але і як наслідок, зробить оптимальний вплив на сукупну продуктивність праці компанії.

Формування політики інформаційної безпеки - це формулювання технічних і організаційних заходів Інформаційної Безпеки, що визначають стратегію Захисту Інформації, які розробляються на основі аудиту і нерозривно пов'язані із загальним планом розвитку компанії.

В результаті створюється інструмент управління Інформаційної Безпекою компанії на всіх рівнях - від організаційно-управлінського до технічного. Оцінка ефективності інвестицій в системи Інформаційної Безпеки стає більш зрозумілою.
  Повернутися в розділ "Рішення"

Date

31 березня 2016

Categories

Інформаційна безпека
© 2016 Gmedia. All Rights Reserved.